കൂടാരം
തുന്നലും നെയ്ത്തും - ജീവൻ
കൂടും മരവും - അഖിൽജിത്ത്‌
വരയും കുറിയും - ഈ വി അനിൽ
ഒച്ചയും വെളിച്ചവും - പ്രേംജിത്ത് നടേശൻ
കലയും പടവും - പ്രദീപ്‌ പീ ജി
താങ്ങും തണലും - എയിം (AIM) കൂട്ടം
പറച്ചിലും പറത്തലും - ശ്യാം ലാൽ, വിജി വിജയൻ
നെയ്ത്തറി : കോണ്‍ക്രീറ്റ് 5
ഉരുനൂൽ : പി എച് പി
കടപ്പാട് : സ്വതന്ത്രം
വിലാസം : kaakkakkoottamportal@gmail.com